Onderzoekscommissies EP naar COVID en Pegasus-software van start

Wednesday, April 20 2022, 11:07

DEN HAAG (PDC i) - Twee nieuwe tijdelijke commissies van Europees Parlement i zijn gisteren begonnen met hun werk. Het gaat om de tijdelijke commissie covid-19 en de tijdelijke onderzoekscommissie naar Pegasus en andere spyware. Beide commissies zijn voor een jaar ingesteld. Het Europees Parlement stelt vaker tijdelijke commissies in, met als doel om misstanden te onderzoeken, of om grote maatschappelijke uitdagingen te bestuderen.

De onderzoekscommissie naar Pegasus wordt geleid door de Nederlander Jeroen Lenaers i van het CDA. Ook Sophie in't Veld i (D66) is lid van deze commissie. De commissie gaat na in hoeverre Europese regels over privacy en het beschermen van persoonsgegevens door het gebruik van Pegasus en soortgelijke surveillancespyware zijn geschonden.

De commissie over covid-19 wil kijken wat er goed en wat er fout is gegaan in de aanpak van de pandemie, en wat de impact is geweest van de pandemie op onze samenleving. Esther de Lange i (CDA) en Rob Roos i (JA21) zijn lid.

Bron: Europees Parlement