Europees Parlement stelt drie bijzondere commissies in

Thursday, March 10 2022, 16:00

DEN HAAG (PDC i) - Europarlementariërs zijn gisteren overeengekomen om drie bijzondere commissies op te richten. De commissies gaan zich respectievelijk richten op het gebruik van spyware door EU-lidstaten, buitenlandse inmenging in democratische processen en lessen die kunnen worden geleerd van de coronapandemie. De leden van de commissies zullen worden benoemd op 23 en 24 maart.

Commissies van het Europees Parlement bereiden plenaire vergaderingen inhoudelijk voor. Er bestaat geen vast aantal tijdelijke commissies: deze worden ingesteld als het EP dat nodig acht, vooral als er sprake is van zeer actuele onderwerpen die extra aandacht vergen.

Tijdelijke commissie over buitenlandse inmenging 2 (INGE2)

Ten eerste volgt de tijdelijke commissie over buitenlandse inmenging 2 i de EP-commissie over buitenlandse inmenging (INGE) i op. Deze commissie doet net als haar voorganger onderzoek naar alle manieren waarop landen en organisaties van buiten de Unie democratische processen in de EU proberen te beïnvloeden. De commissie pakt zaken op die onderbelicht zijn gebleven in het werk van de INGE-commissie. Zo richt deze commissie zich op de mazen in de bestaande EU-wetgeving die door derde landen kunnen worden misbruikt. De commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden en telt 33 leden.

Tijdelijke commissie covid-19 pandemie

De tijdelijke commissie covid-19 pandemie i doet onderzoek naar hoe de Europese Unie omgegaan is met de coronacrisis. Het onderzoek richt zich met name op wat de Europese instellingen en de lidstaten hebben gedaan om de gezondheidscrisis te beteugelen en - breder - de impact van de pandemie op de maatschappij als geheel. Deze commissie is ingesteld voor een periode van twaalf maanden. De commissie zal een eindrapport opstellen dat aan het hele Parlement zal worden voorgelegd en besproken. De commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden en telt 38 leden.

Onderzoekscommissie Pegasus

De onderzoekscommissie Pegasus i doet onderzoek naar vermeende schendingen van EU-wetgeving op het gebied van persoonsgegevens door het gebruik van Pegasus en andere spionagesoftware door onder andere Hongarije en Polen. De commissie richt zich op bestaande nationale wetten over surveillance op burgers, en de vraag of Pegasus-spyware is gebruikt voor politieke doeleinden tegen journalisten, politici en advocaten. De commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden en telt 38 leden.

Bron: Europees Parlement