Kabinet overweegt begrotingsplannen in het voorjaar bekend te maken

Thursday, April 14 2022, 11:45

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet overweegt om de begrotingsplannen voor het volgende jaar voortaan niet meer op Prinsjesdag i in september bekend te maken, maar in het voorjaar. Zo schreef minister Sigrid Kaag i van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De Rijksbegroting en de Miljoenennota voor het daarop volgende jaar worden met Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit gebeurt nadat de Koning de Troonrede i heeft voorgelezen. De Tweede en Eerste Kamer moeten in de begrotingscyclus i de begrotingsvoorstellen, -aanpassingen en -verantwoordingen vervolgens beoordelen. Door de plannen eerder vrij te geven is er meer tijd voor het parlement om zich in de plannen te verdiepen en met aanvullingen en wijzigingen te komen. Zo zou het budgetrecht i van de Kamer versterkt kunnen worden. Partijen in de Kamer hebben al vaker gezegd dat er weinig tijd is voor de behandeling van alle wetswijzigingen en beleidsplannen, na de bekendmaking op Prinsjesdag.

Het kabinet heeft verschillende scenario's voorgesteld, gebaseerd op aanbevelingen van de Raad van State i en de resultaten van een speciale studiegroep. Een scenario betreft de verplaatsing van Prinsjesdag naar het voorjaar, maar het kabinet geeft daar niet de voorkeur aan. Ook het volledig naar voren halen van de miljoenennota en de begroting gaat het kabinet te ver. Maar het publiceren van voorstellen in het voorjaar zou wel een optie zijn. Kaag schrijft dat ze graag met de Kamer in gesprek wil over de mogelijke veranderingen.

Bron: Rijksoverheid