MEPs debated the French Presidency’s priorities with Emmanuel Macron

Source: European Parliament (EP) i, published on Wednesday, January 19 2022.

President Macron i heeft de belangrijkste doelstellingen en de politieke strategie van het Franse voorzitterschap van de EU i woensdag in het EP i toegelicht.

Tijdens een debat in de vergaderzaal in Straatsburg zette president Macron uiteen dat de idealen waarop de EU is gegrondvest - democratie, vooruitgang en vrede - worden bedreigd, en riep hij op "om ze nieuw leven in te blazen". Hij waarschuwde dat het einde van de rechtsstaat het begin is van autoritarisme en benadrukte dat de EU de dialoog moet gebruiken om diegenen terug te winnen die steeds verder “verwijderd raken" van de democratische beginselen.

President Macron verzekerde de Parlementsleden dat het Franse voorzitterschap prioriteit zal geven aan wetgevingsdossiers die de kwaliteit van de werkgelegenheid verbeteren, fatsoenlijke salarissen garanderen, de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen, rechten aan platformwerkers geven, discriminatie bestrijden en een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van bestuur van bedrijven garanderen. Hij stelde ook voor om het recht op abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten i van de Europese Unie.

President Macron verwees ook naar de uitdagingen op het gebied van klimaat, digitalisering en veiligheid, gebieden waarop hij tijdens dit semester vooruitgang wil boeken met wetsvoorstellen.

Wat betreft defensie benadrukte president Macron dat Europa in staat moet zijn te anticiperen op risico's en de veiligheid van de EU te waarborgen. Hij onderstreepte dat er standvastig moet worden opgetreden tegen inmenging en pogingen om Europa te destabiliseren, met name vanuit Rusland, en dat degenen die de internationale regels overtreden, effectief moeten worden bestraft.

"Europa moet een culturele, democratische en educatieve macht worden (...) wij hebben daarvoor de kracht en de middelen", besloot hij.

Namens de Commissie wees vicevoorzitter Maroš Šefčovič i op het feit dat de Europese veiligheid op de proef wordt gesteld: "Wij zijn klaar om actie te ondernemen als dat nodig is". Hij noemde het strategisch partnerschap met Afrika, de betrekkingen met de landen van de Westelijke Balkan en de economische en technologische soevereiniteit van Europa ("we brengen de technologie terug naar Europa") als prioriteiten voor de komende maanden. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, zei hij dat de Commissie haar goede wil zal tonen, maar dat Europa een partner nodig heeft die hetzelfde doet.

In hun reacties op de toespraak van president Macron verwelkomden de meeste fractievoorzitters de Franse prioriteiten, maar zij deden ook andere voorstellen. Zo werd er opgeroepen tot het beëindigen van de besluitvorming bij unanimiteit in de Raad i op het gebied van buitenlandse zaken zodat er krachtig kan worden gereageerd op onder meer het gedrag van de Russische president Poetin. Daarnaast werd de aandacht gevestigd op de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de noodzaak van een herziening van het begrotingspact. Verscheidene sprekers eisten vooruitgang op het gebied van de rechtsstaat met betrekking tot Hongarije en Polen, en uitten kritiek op de Franse steun voor de nieuwe groene taxonomie.

U kunt het debat hier terugkijken.

U kunt tevens de individuele interventies terugkijken door op de namen van de sprekers te klikken:

President MACRON

Maroš Šefčovič namens de Commissie

Manfred WEBER (EVP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Stéphane SÉJOURNÉ (Renew, FR)

Yannick JADOT (Groenen/EVA, FR)

Jordan BARDELLA (ID, FR)

Raffaele FITTO (ECR, IT)

Manon AUBRY (Linkse Fractie, FR)

Tiziana BEGHIN (NI, IT)

Antwoorden President MACRON