Nieuwe Nederlandse coalitie wil een leidende rol in Europa nemen

Wednesday, December 15 2021, 11:48
gewijzigd

DEN HAAG (PDC i) - Nederland zal in de Europese Unie i een leidende rol op zich nemen om de unie slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. Dat staat in het vandaag door de informateurs Koolmees i en Remkes i gepresenteerde coalitieakkoord.

De coalitiepartijen sturen aan op de inzet van het rechsstaatmechanisme en de versterking van de strategische autonomie van de EU. De partijen willen de besluitvorming in de EU transparanter maken en de democratische legitimiteit van de EU vergroten door het mogelijk te maken dat het Europees Parlement i individuele Eurocommissarisen kan laten doen aftreden.

De partijen onderzoeken hoe het systeem van de ‘spitzenkandidaat’ lijsten bij Europese verkiezingen kan worden verbeterd en staan open voor verdragswijzigingen naar aanleiding van de Conferentie over de Toekomst van Europa i als dit in het Nederlands en Europees belang is.

In het coalitieakkoord zetten de partijen in op de versterking van de militaire samenwerking op EU-niveau in de vorm van gemeenschappelijke missies en oefeningen. Ze ondersteunen de ontwikkeling van EU ‘Battle Groups’ tot ‘Rapid Deployment Capacity’. Ook onderzoeken de partijen opties voor een Europese veiligheidsraad.

Voor het behoud van de Nederlandse strategische onafhankelijkheid houden ze ook oog voor een vitale nationale defensiesector.

Opvallend is dat de Nederlandse staatsschuld naar verwachting in 2025 boven de EU-norm van 60 procent van het bbp komt.

Bron: rijksoverheid.nl, ANP