Daadkracht en perspectief voor een moeilijke tijd.

Source: A.H. (Attje) Kuiken i, published on Tuesday, November 16 2021.

Een concert bezoeken, naar de kroeg of met je vrienden uit eten. Na maandenlange sluitingen konden we er eindelijk weer op uit. Even leek het erop alsof we ons normale leven weer terug hadden.

Helaas was het van korte duur. Het demissionaire kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om het stijgende aantal besmettingen een halt toe te roepen. De PvdA vindt echter dat er meer maatregelen nodig zijn. Dat is geen leuke boodschap, maar wel een eerlijke. Daadkracht is nodig om het aantal besmettingen sneller te laten dalen, want dat voorkomt op lange termijn juist meer schade aan de volksgezondheid en economie.

Daadkracht is nodig om het aantal besmettingen te laten dalen.

Net als velen baalde ik van de persconferentie van afgelopen vrijdag. Hoe heeft het toch zover kunnen komen? We kennen inmiddels het patroon van het kabinet dat te snel maatregelen opheft en te laat ingrijpt. We zagen het in de zomer van 2021 en we zagen het nu weer toen minister Grapperhaus zong over mondkapjes die bij het vuil konden, GGD-medewerkers die naar huis werden gestuurd en de anderhalve meter die werd afgeschaft.

Inmiddels is de anderhalve meter weer terug, net als de mondkapjes en moet je in de rij voor de teststraat. Ook wordt in Nederland als een van de laatste landen van Europa gestart met de boosterprikken, net zoals we vorig jaar een van de laatste landen waren die begonnen met vaccineren. En het kabinet is blijven sturen op zorgcapaciteit in plaats van op het aantal besmettingen terwijl wij er in mei 2020 al op aandrongen dat anders te doen.

En ook ditmaal is het kabinet weer te laat en doet het te weinig. Het aantal besmettingen zal vast iets dalen maar het is niet genoeg. De schade aan gezondheid en economie worden alleen maar groter als we - net als vorig jaar - een barre winter krijgen met telkens meer beperkingen en verlengingen van maatregelen. Deze moeilijke tijd vraagt om daadkracht.

Wij stellen nu voor om scherpere maatregelen in te stellen, hoe vervelend dit ook is.

Wij stellen nu daarom voor om scherpere maatregelen in te stellen, hoe vervelend dit ook is. Wij pleiten voor het sluiten van meer sectoren, zoals de horeca en niet essentiële winkels, om het aantal besmettingen sneller terug te dringen. Daarbij horen natuurlijk ruime steunpakketten, tot 100 procent.

In deze fase kan het aantal besmettingen snel en stevig dalen krijgt de zorg weer meer ademruimte, zodat ook de zorg voor bijvoorbeeld hart- en kankerpatiënten door kan gaan. Daarnaast wordt een start gemaakt met boostervaccins en kunnen testcapaciteit en bron- en contactonderzoek op orde komen, zodat we het virus straks kunnen indammen.

Tegelijkertijd is een plan voor de lange termijn nodig. Wij vinden dat essentiële sectoren als de supermarkt en het werk toegankelijk moeten blijven, ook als je niet gevaccineerd bent. Het vragen van QR-codes op deze plekken steunen wij daarom niet. Het is daarbij een plicht voor werkgevers om ervoor te zorgen dat iedereen veilig het werk kan uitvoeren.

Een plan voor de lange termijn is nodig om te kunnen leven met het virus.

De komende tijd gaan we ons buigen over de keuze voor de zogenaamde ‘2G benadering’. Daar zijn we kritisch over, maar we kijken hier met een open blik naar. Maatregelen die mogelijk kunnen helpen om het virus eronder te krijgen en de samenleving weer zoveel mogelijk te heropenen moet je altijd zorgvuldig beoordelen. Wij wegen hier verschillende dingen mee. De adviezen van het OMT, ethici en de Raad van State. De reikwijdte van het kabinetsvoorstel en in welke situaties 2G kan worden ingezet, maar ook kan worden afgeschaft. De verwachte gevolgen voor de volksgezondheid en economie. De proportionaliteit, handhaafbaarheid en welke alternatieven er zijn (zoals 1G). Daar baseren wij uiteindelijk ons oordeel op.

Naast dit alles is vooral heel veel meer inzet nodig om te kunnen leven met het virus. Het demissionaire kabinet laat dat volledig liggen. Testen moet net zo makkelijk worden als het posten van een brief. Zorg voor inlooptestlocaties in de buurt, gratis thuiszelftesten en testmogelijkheden op werk en scholen. Zorg dat vaccinatiegraad omhooggaat. Informeer twijfelaars beter over de werkzaamheid en veiligheid van de vaccins. En ontlast IC-verpleegkundigen door hen meer zeggenschap in het werk te geven en ze bijvoorbeeld gratis kinderopvang aan te bieden.

Het wordt niet beter als we achteroverleunen, maar wél als we verantwoordelijkheid nemen.

Het is geen makkelijke tijd. Het coronavirus heeft nog steeds grote impact op ons leven. Maar het wordt niet beter als we achteroverleunen, of boos op elkaar worden. Maar wel door verantwoordelijkheid te nemen, duidelijke keuzes te maken, daar open en eerlijk over zijn. Met daadkracht en perspectief.