Ministerie van Handel, Nijverheid en Landbouw

Source: Parlement.com.

Dit ministerie was in 1944 de voortzetting van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart i, waarbij tevens de verantwoordelijk voor de landbouw over kwam van Landbouw en Visserij. Er kwam daarnaast een afzonderlijke minister voor Scheepvaart en Visserij.

Toen er in 1945 een nieuw ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij kwam, werd de naam gewijzigd in Handel en Nijverheid i.

 

Meer over