G20 eens met 15% minimumbelasting op winst multinationals

Monday, November 1 2021, 10:42

DEN HAAG (PDC i) - Het plan is voorgesteld door de Verenigde Staten en goedgekeurd door de leden van de G20 i, die gezamenlijk 90% van het wereldwijde bruto nationale product vertegenwoordigen. Het minimumtarief voor winstbelasting moet het moeilijker maken voor bedrijven als Google en Facebook om belasting te ontwijken via belastingparadijzen.

Jarenlang wisten sommige landen als Cyprus, Ierland, Hongarije, en Nederland de vestigingen van multinationals aan te trekken door lage belastingtarieven te hanteren. Volgens de Verenigde Staten creeërde die dynamiek een destructieve 'race to the bottom' . De minimumbelasting, opgesteld om die neerwaartse spiraal te doorbreken, zou voor 125 miljard euro aan extra belastinginkomsten kunnen zorgen voor staten.

De nieuwe regels zullen vanaf 2023 in werking treden. Alhoewel het akkoord als een belangrijke stap wordt gezien in de regulering van grote bedrijven zijn er alsnog kritische geluiden over de verwachtte effectiviteit van het plan. Zo zou het minimumtarief van 15% te laag zijn en zouden bedrijven via complexe constructies alsnog vrijgesteld kunnen worden van de belasting.

Bron: nos.nl