G20

Source: Europa Nu.
Logo G20

Dit internationale forum bestaat uit de 19 grootste nationale economieën plus de Europese Unie i. De officiële naam van de G20 is de 'Groep van Twintig Ministers van Financiën en Voorzitters van Centrale Banken'. De G20 heeft tot doel bij te dragen aan wereldwijde economische groei en ontwikkeling.

De aanleiding voor de oprichting van de G20 was de financiële crisis eind jaren '90 van de vorige eeuw. De groep bestaat sinds 1999; de eerste bijeenkomst vond plaats op 15 en 16 december 1999 in Berlijn.

Gezamenlijk beslaan de leden van de G20 zo'n 85% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product, zo'n 80% van de wereldhandel (inclusief handel binnen de EU) en twee derde van de wereldbevolking.

1.

Werkterrein

De G20 is een informeel forum waarin de economische grootmachten van de wereld overleggen over onderwerpen die verband houden met de economische stabiliteit. De G20 probeert de internationale financiële samenwerking te versterken.

2.

Organisatie

De G20 heeft geen permanent secretariaat of vaste staf. Het voorzitterschap van het forum is jaarlijks in handen van een ander land. Deze voorzitter organiseert de jaarlijkse G20-bijeenkomst en stelt daartoe een tijdelijk secretariaat samen.

3.

Leden

De G20 bestaat uit de ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken van:

Landen als Nederland en Spanje behoren tot de grootste twintig economieën van de wereld maar zijn - gezien de ruime vertegenwoordiging van Europese landen in de G20 - niet standaard uitgenodigd om de jaarlijkse top bij te wonen.

Daarnaast neemt een aantal internationale financiële instellingen deel aan de vergaderingen van de G20: