Advies Raad van State: Presenteer miljoenennota voortaan in het voorjaar

Thursday, September 23 2021, 14:40

DEN HAAG (PDC i) - De presentatie van de miljoenennota in het voorjaar zou de Eerste en Tweede Kamer meer zeggenschap geven over de begroting, zo adviseert de Raad van State i. Het budgetrecht van de Tweede Kamer zou daarmee worden versterkt. Bovendien wordt de presentatie van de miljoenennota daarmee gestroomlijnd met de voorstellen voor de EU-begrotiing.

Sinds 2010 dienen EU i-lidstaten in April hun hervormingsplannen in bij de Europese Commissie i, voorstellen waar vaak grote bedragen mee gemoeid zijn. Het gevolg hiervan is dat de Tweede en Eerste Kamer rond Prinsjesdag weinig kunnen wijzigen aan de door de coalitie afgestemde plannen. Het advies zou dus de dualistische verhoudingen tussen het parlement en het kabinet kunnen versterken.

Vervolgens zouden de begrotingen per departement worden besproken. De troonrede kan dan alsnog plaatsvinden op Prinsjesdag.

Bron: Raad van State