Brief regering; Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Buitenlandse Zaken, het belasten van drs. Th.J.A.M. de Bruijn met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld als Minister van Defensie en een voorziening in verband met haar vertrek - Kabinetsformatie 2017

Deze brief is onder nr. 85 toegevoegd aan dossier 34700 - Kabinetsformatie 2017.

1.

Kerngegevens

Officiƫle titel Kabinetsformatie 2017; Brief regering; Afschriften van de koninklijke besluiten houdende verlening van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Buitenlandse Zaken, het belasten van drs. Th.J.A.M. de Bruijn met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld als Minister van Defensie en een voorziening in verband met haar vertrek
Document date 20-09-2021
Publication date 21-09-2021
Nummer KST3470085
Reference 34700, nr. 85
Commission(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

34 700

Kabinetsformatie 2017

Nr. 85

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2021

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van:

  • het koninklijk besluit d.d. 17 september 2021 nr. 2021001866 houdende verlening van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Buitenlandse Zaken1.
  • het koninklijk besluit d.d. 17 september 2021 nr. 2021001867 houdende het belasten van drs. Th.J.A.M. de Bruijn met de leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken2.
  • het koninklijk besluit d.d. 17 september 2021 nr. 2021001868 houdende verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld als Minister van Defensie en een voorziening in verband met haar vertrek3.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

3    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-34700-85 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 34 700, nr. 85


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.