Werkgroepen presenteren aanbevelingen voor hervorming Europees Parlement

Tuesday, July 27 2021, 10:40

DEN HAAG (PDC i) - Het Europees Parlement i moet daadkrachtiger worden als instelling en haar werkzaamheden moeten inzichtelijker worden voor Europese burgers. Dat stelde de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli i, afgelopen april toen hij vijf werkgroepen voor Europese parlementaire vernieuwing in het leven riep. Inmiddels wordt duidelijk welke aanbevelingen deze werkgroepen gezamenlijk zullen doen.

Plenaire debatten i moeten aantrekkelijker worden voor de media en burgers door het aantal punten op de agenda te verkleinen en Europarlementariërs meer spreektijd te geven. Daarnaast zouden de debatten levendiger worden door meer toe te spitsen op controversiële en actuele onderwerpen. Verder zouden de belangrijke debatten tijdens de plenaire weken in Straatsburg gehouden moeten worden op dinsdag- en woensdagochtend, en daarna direct gevolgd moeten worden door stemmingen i.

Voor de Europese media zou dit namelijk de berichtgeving over deze debatten vereenvoudigen en interessanter maken, omdat er dan geen gat meer bestaat tussen het debat en de stemmingen.

Naast de verschillende praktische voorstellen komen de werkgroepen ook met een wenslijst aan parlementaire en institutionele hervormingen. Hierbij gaat het voornamelijk om plannen die de parlementaire bevoegdheid en toezicht van het Europese Parlement moeten verstevigen. Zo pleiten de werkgroepen voor de invoering van het initiatiefrecht i voor het Europees Parlement, de mogelijkheid om individuele Eurocommissarrissen naar huis te sturen i in plaats van de hele Commissie en de oprichting van een permanente onderzoekscommissie.

De werkgroepen geven aan de plenaire sessies van september en oktober te willen gebruiken om hun praktische aanbevelingen in de praktijk toe te passen en te testen. De invoering van de verschillende parlementaire en institutionele hervormingen zal daarentegen veel lastiger blijken, aangezien deze voorstellen verdragswijzigingen i vereisen en dus de instemmingen van de Europese Commissie i en de individuele EU-lidstaten.

Bron: Politico