Tweede Kamer installeert tijdelijke commissie Fraude­beleid en Dienst­verlening

Thursday, July 8 2021, 13:45

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer installeerde vandaag de Tijdelijke Commissie Fraudebeleid en Dienstverlening (TCFD). Salima Belhaj i (D66) is voorzitter en Michiel van Nispen i (SP) ondervoorzitter. Verder bestaat de commissie uit Ingrid Michon-Derkzen i (VVD), René Peters i (CDA), Senna Maatoug i (GroenLinks) en Sylvana Simons i (BIJ1)

De commissie heeft de opdracht om een voorstel uit te werken voor de opzet van een parlementaire enquête over de fraudebestrijding en handhaving, informatie-uitwisseling en dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties. De rapporten van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties worden in de enquête betrokken.

De aanleiding voor de parlementaire enquête is de motie-Marijnissen die de Kamer op 11 februari 2021 heeft aangenomen. Volgens de motie moeten de openbare verhoren voor de zomer van 2022 hebben plaatsgevonden.

Bron: Tweede Kamer