European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency

Source: Europa Nu.

Het Europees Uitvoerend Agentschap voor Klimaat, Infrastructuur en Milieu (CINEA) beheert programma's van de Europese Commissie die bijdragen aan duurzame groei en het verminderen van gebruik van koolstof. CINEA speelt hiermee een sleutelrol bij het ondersteunen van de Europese Green Deal door middel van de efficiënte en effectieve uitvoering van haar gedelegeerde programma's.

Het Europees Uitvoerend Agentschap Klimaat, Infrastructuur en Milieu is de opvolger van het Uitvoerend Agentschap voor Innovatie en Netwerken i (INEA) en is operationeel sinds 1 april 2021.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

C(2021)953

Oprichting

15 februari 2021

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Energiebeleid, Klimaataanpak i, Onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het CINEA beheert de volgende EU-programma's:

  • Connecting Europe Facility (CEF)
  • Horizon Europa
  • Innovatiefonds
  • LIFE-programma
  • Financieringsmechanisme voor hernieuwbare energie van de EU
  • Mechanisme voor een rechtvaardige overgang
  • Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur

3.

Organisatie

Het agentschap is gestructureerd in vier afdelingen, waarvan er drie zich bezighouden met de uitvoering van EU-programma's en één die verantwoordelijk is voor horizontale kwesties zoals IT, HR en audits.

4.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland is in INEA vertegenwoordigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu i.

5.

Meer informatie