Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM)

Source: Parlement.com.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) droeg de zorg voor het ruimtelijke beleid, het vervoersbeleid en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 was het ministerie i ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Het ministerie werd in 2010 ingesteld, grotendeels door samenvoeging van de ministeries van Verkeer en Waterstaat i en van VROM i.

In 2017 werd het milieubeleid ('klimaat') overgeheveld naar Economische Zaken en werd de naam gewijzigd in 'Infrastructuur en Waterstaat i'.