Verkenners in gesprek met de voorzitter van de Eerste Kamer

Friday, March 19 2021, 14:20

DEN HAAG (PDC i) - De verkenners van het nieuwe kabinet, Annemarie Jorritsma i (VVD i) en Kajsa Ollongren i (D66 i) ontvangen vanmiddag Jan Anthonie Bruijn i, de voorzitter van de Eerste Kamer, om de mogelijkheden van de kabinetsformatie te bespreken. Maandag gaan de verkenners in gesprek met de fractievoorzitters.

Het is gebruikelijk dat de Eerste Kamervoorzitter benaderd wordt tijdens de kabinetsformatie gezien de krachtsverhoudingen in de Eerste Kamer.

Bron: www.rijksoverheid.nl