Drie burgerinitiatieven ingediend in parlementair jaar 2019-2020

Thursday, March 4 2021, 16:12

DEN HAAG (PDC i) - In het parlementaire jaar 2019-2020 zijn drie burgerinitiatieven i ingediend. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven i, die beoordeelt of deze initiatieven aan de Tweede Kamer voorgelegd moeten worden.

Deze burgerinitiatieven gingen over het voorstel om het kopen van seks strafbaar te stellen, het ontnemen van de bevoegdheid van gemeenten om hondenbelasting te heffen en het initiatief of EHBO standaard onderdeel van het lesprogramma op middelbare scholen te maken. De commissie heeft de Tweede Kamer wat betreft alle initiatieven geadviseerd deze ontvankelijk te verklaren, aangezien aan alle vereisten voor de indiening waren voldaan.

Het burgerinitiatief werd in 2006 ingevoerd naar aanleiding van een motie die werd ingediend door de Kamerleden van de PvdA i, SP i, D66 i, GroenLinks i en LPF i. In het parlementaire jaar 2018-2019 werd slechts één burgerinitiatief ingediend.

Bron: Jaarverslag Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven