Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (VERZ)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de behandeling van verzoekschriften en ingediende burgerinitiatieven i die bij de Tweede Kamer i binnengekomen zijn.

De commissie kan burgers helpen bij het oplossen van een probleem. Hierbij kan zij overleggen met een minister i of staatssecretaris i of deze om inlichtingen vragen. Vaak nodigt de commissie de indiener van het verzoekschrift (de adressant) uit om het verzoek toe te lichten. Uiteindelijk stelt de commissie voor de verzoekschriften een verslag op, dat door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, hetgeen vrijwel altijd gebeurt.

Er zijn onder meer verzoeken en initiatieven behandeld over:

  • kwijtschelding van belasting
  • toepassing van hardheidsclausules in wetten
  • klachten over onbehoorlijk optreden van de overheid

De vaste commissie werd ingesteld in 2005.

Griffier is mw. B.Hessing-Puts.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
2Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
3fvd_houwelingen_vanHouwelingen, Dr. P. vanFVD
4Pasfoto Marieke K.Koekkoek LL.M, M.Volt
5RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten BA, R.M.SP
6Mulder, Drs. A.H.Mulder, Drs. A.H.CDA
7PasfotoSahla, F.D66
8Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Marijke-van-BeukeringBeukering-Huijbregts, M.J.Th.G. vanD66
2Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
3Photo R.J. (Roelien)  KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
4fvd_kerseboomKerseboom, Dr. S.FVD
5Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
6RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP