30804 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2007

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 september 2006 ingediend door de minister van Financiën, Zalm i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Geus i, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2007 wenselijk is maatregelen te treffen op het gebied van arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, economische infrastructuur, mobiliteit en milieu, alsmede enkele andere maatregelen te treffen en dat het voorts wenselijk is in de Wet kinderopvang een heffing in te voeren ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang.

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en 15 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

4.

Documenten

(51 stuks)

2 19 september 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST100704
Koninklijke boodschap
publicatie: 25 september 2006
 
2 19 september 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST100707
Voorstel van wet
publicatie: 25 september 2006
 
2 19 september 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST100706
Memorie van toelichting
publicatie: 25 september 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.