Meerderheid Eerste Kamer wil alsnog medezeggenschap over avondklok

Tuesday, February 23 2021, 16:35

DEN HAAG (PDC i) - De avondklok moet van rechtswege vervallen als de Eerste Kamer binnen een week na overlegging van het besluit tot verlenging daar niet mee instemt. Deze opvatting is vastgelegd in een motie-Nicolaï i (PvdD), die steun kreeg van alle oppositiefracties, uitgezonderd de OSF i.

Overweging is dat beide Kamers zich over een zo vergaande ingreep moeten kunnen uitspreken. De wens is opmerkelijk, in de zin dat de Tweede Kamer vorige week een amendement-Van Otterloo verwierp dat de betrokkenheid van de Eerste Kamer in de tijdelijk wet over de avondklok wilde vastleggen. De Tweede Kamer wijst een instemmingsrecht van de Eerste Kamer dus af.

Minister Grapperhaus ontraadde aanneming van de motie. Als hij daaraan uitvoering geeft, dan moet hij ingaan tegen de opvatting van de Tweede Kamer.

Bron: website Eerste Kamer