De politieke Eerste Kamer?

Monday, June 29 2020, 13:00, Bert van den Braak, Joris Backer, Ruud Koole en Tiny Kox

Breaking News: de Eerste Kamer neemt een motie van afkeuring tegen een minister aan. Hoe bijzonder is dat? Een debat tussen Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel aan de Universiteit Maastricht, en de Senatoren Joris Backer (D66) en Ruud Koole (PvdA).

Prof. Dr. Bert van den Braak - Primaat, primaat... wat was dat ook al weer?

Het door de Eerste Kamer aannemen van de motie-Kox tot afkeuring van het huurbeleid van minister Ollongren was een vergaande stap. De Eerste Kamermeerderheid stelt zich vierkant op tegenover de meerderheid van de Tweede Kamer. Die verwierp eerder een motie-Beckerman waarin om een tijdelijke huurstop werd gevraagd. De Eerste Kamermeerderheid wil die juist wel.

Joris Backer - Alleen maar verliezers

De motivatie van enkele woordvoerders was langs de lijnen van ‘we hebben grote ingrepen gesteund, dus dit moet er nu bij kunnen’. Dat is een zinledige bewering, als daarvoor geen meerderheid bestaat in de kamer met het politieke primaat (zie Bert Van der Braak?: Primaat? i). Tenslotte geldt in deze kwestie ook het fundament van de democratische gezindheid - vrij naar De Tocqueville - waarin respect voor de minderheid dient mee te wegen. Zeker als de meerderheid per kamer verschilt. De Eerste Kamer zal ook dit overleven, maar zal er niet sterker uit komen.

Prof. Dr. Ruud Koole - Zowel terughoudendheid als creativiteit gewenst

De motie tot afkeuring van het huurbeleid van minister Ollengren, die door een meerderheid van de Eerste Kamer werd aangenomen, is inderdaad een vèrgaande stap. Woordvoerders van coalitiepartijen beriepen zich met enige deftigheid op het staatsrecht dat zich hiertegen zou verzetten. Het zou de positie van de Eerste Kamer schaden (D66). Het zou het primaat van de Tweede Kamer ter discussie stellen (VVD).

Tiny Kox - Reactie op ophef over zijn motie

Er wordt deze dagen veel beweerd over de positie van de Eerste Kamer. Mooi, al die belangstelling. Maar jammer dat er weinig oog is voor hoe die positie tien jaar terug besproken is met de regering en bevestigd is door de regering, schrijft senator Tiny Kox (SP) in een ingezonden opinie.