Splinter en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Source: Parlement.com.

Splinter had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Femke Merel Van Kooten-Arissen i als lijsttrekker. De partij had geen klassiek verkiezingsprogramma in een boekje, maar had wel een pagina op de website met verschillende uitgewerkte hoofdpunten.

1.

Verkiezingsprogramma 2021

Het verkiezingsprogramma van Splinter was vooral gericht op bescherming en bevordering van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten, waarbij 'vernieuwing van de Nederlandse politiek' centraal stond.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

  • invoering van '151e Tweede Kamerlid'. Dit houdt in dat bij tussentijds vrijwillig vertrek van een zittende volksvertegenwoordiger, niet automatisch de eerstvolgende op de kieslijst van diezelfde partij als vervanger wordt be√ędigd, maar de kandidaat die de meeste voorkeurstemmen krijgt, eventueel ook van een andere partij
  • invoering bindend correctief referendum, op zowel landelijk als lokaal niveau
  • burgerinspraak naar Scandinavisch model, om de invloed en informatiepositie van de burger te vergroten
  • verlaging van kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar
  • versterking van positie van Ombudsman en aanstelling Fiscale Ombudsman
  • herziening Wet Openbaar Bestuur.

Europa

  • Europa moet democratischer, transparanter en mag niet voorbijgaan aan de wensen van de burgers van individuele lidstaten
  • geen verdere overdracht van beslissingsbevoegdheid aan de EU
  • geen verdere toetreding van nieuwe lidstaten aan de EU
  • Europese standaarden voor dierenwelzijn in handelsverdragen mogen niet lager liggen dan de Nederlandse standaarden.

2.

Meer over