Prof.Dr. J.H. van Swinden

foto Prof.Dr. J.H. van Swinden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief UvA
Source: Parlement.com.

Geleerde aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw die korte tijd een rol speelde in het landsbestuur. Was al op zijn twintigste hoogleraar in Franeker en werd daarna in Amsterdam benoemd. Speelde vooral een belangrijke rol bij de studie naar wiskundige berekening van afstanden met behulp van sterren. Grote animator van het genootschap 'Felix Meritis'. Maakte deel uit van het Uitvoerend Bewind en stemde als lid van de Notabelenvergadering in 1814 tegen de ontwerp-Grondwet.

in de periode 1800-1814: lid gematigde Uitvoerend Bewind, lid notabelenvergadering

1.

Personal data

Surnames
Jean Henri

Place and date of birth
's-Gravenhage, 8 June 1746

Place and date of death
Amsterdam, 9 March 1823

2.

Main functions and occupations

 • hoogleraar wijsbegeerte, redeneerkunst en bespiegelende wijsbegeerte, Hogeschool te Franeker, from December 1766 until 1785 (oratie 18 februari 1767)
 • hoogleraar wijsbegeerte, natuur-, wis- en sterrenkunde, Atheneum Illustre te Amsterdam, from 1785 until 9 March 1823 (tussen 1800 en 1802 met verlof)
 • lid Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek, from 4 June 1800 until 19 September 1801
 • lid Commissie van Superintententie der Rivieren, from 30 March 1803 until 1 May 1805 (voor Holland)
 • voorzitter Comité Centraal van de Waterstaat, from January 1809 until October 1810
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Other positions

 • lid internationale commissie tot vaststelling van de grootte van de omtrek van de Aarde, until June 1799
 • staatsraad in buitengewone dienst (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Miscellaneous

Private life (3/8)
 • Was betrokken bij de oprichting van de Kweekschool voor de Zeevaart en het blindeninstituut te Amsterdam
 • Een broer van hem was gehuwd met een zus van M.M. de Monchy, lid Intermediair Wetgevend Lichaam
 • Zijn vader was advocaat

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Publications

Publications
 • D.J. van Lennep, "Hulde aan de nagedachtenis van Jean Henri van Swinden" (1824)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1289
 • J.H. van Swinden, "Beschrijving van het Eisinga-Planetarium te Franeker. Het leven van Eisinga en eene geschiedenis van zijn planetarium. Leven en werken van prof. J.H. van Swinden" (1994)
 • Wiggert Loonstra, "Jan Hendrik van Swinden (1746-1823) en Jacob de Gelder (1765-1848), een meetkundige vergelijking", scriptie UU, 2008

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.