Opluchting, maar nog geen uitgemaakte zaak

Source: K.P. (Kati) Piri i, published on Thursday, December 24 2020.

Door Kati Piri op 24 december 2020 Delen

De onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een voorlopige overeenkomst over de Brexit. Ik ben opgelucht dat er op het allerlaatste moment een akkoord is bereikt door de onderhandelaars, maar de details van het zeer omvangrijke akkoord zijn nog niet bekend.

Het Europees Parlement gaat zich eerst buigen over de vraag of er een voorlopig akkoord kan worden gegeven op (delen van) de overeenkomst per 1 januari. Op een later moment zal worden gestemd over het gehele pakket, maar niet voordat alle onderdelen goed zijn bestudeerd. In mijn Brexit-rapport van afgelopen juni legde ik vast dat het Europees Parlement de deal alleen zal goedkeuren als deze alle door het Parlement gestelde voorwaarden respecteert.

Het is van belang dat de komende weken alle onderdelen goed worden bestudeerd, voordat het Europees Parlement over gaat tot goedkeuring van het verdrag.

Dit 2000 pagina’s tellend document gaat onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk op vele niveaus bepalen. Tot dusver hebben we geen enkel woord gezien dat op papier is gezet. Het is dus van belang dat de komende weken alle onderdelen goed worden bestudeerd, voordat het Europees Parlement over gaat tot goedkeuring van het verdrag.

Zeker in deze tijden van een mondiale crisis als gevolg van het coronavirus, is een ambitieus, eerlijk en compleet akkoord in het voordeel van mensen in zowel de Europese Unie als in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het meest alomvattende partnerschap dat de EU ooit heeft gesloten met een ander land. We zijn ons bewust van het cruciale belang van een akkoord voor onze burgers en onze bedrijven. Zij vormen de kern van onze inzet.

Dit akkoord moet de hoogste arbeids-, klimaat- en sociale standaarden waarborgen.

Onze voorwaarden voor goedkeuring zijn simpel. Dit akkoord moet de hoogste arbeids-, klimaat- en sociale standaarden waarborgen, samengaan met een eerlijk en duurzaam visserijakkoord en duidelijk uitvoerbare bepalingen bevatten die garanderen dat Londen zich houdt aan haar verplichtingen. Daarnaast is de volledige en tijdige implementatie van het terugtrekkingsakkoord en de bescherming van het Goede Vrijdagakkoord een harde eis voor goedkeuring door het Parlement.

Het moet samengaan met een eerlijk en duurzaam visserijakkoord en duidelijk uitvoerbare bepalingen bevatten die garanderen dat Londen zich houdt aan haar verplichtingen.

Ik dank Michel Barnier en zijn team voor hun tomeloze toewijding. Ondanks grote tegenslagen bracht hij deze onderhandelingen niet alleen tot een goed einde, maar hield hij ook het Europees Parlement elke week en bij elke stap van het proces volledig op de hoogte. Dit plaatst het Parlement in een gunstiger positie om snel een oordeel te vellen over de voorlopige toepassing van (delen van) het akkoord en over de deal zelf.