H.E. (Habtamu) de Hoop

foto H.E. (Habtamu) de Hoop
Source: Parlement.com.

Habtamu de Hoop (1998) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA i. Hij was in de periode 2018-2021 lid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslan en was eerder ook presentator van 'Het Klokhuis' bij de NTR. De heer De Hoop is woordvoerder onderwijs, infrastructuur en waterstaat en mediabeleid van de PvdA-fractie.

PvdA
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Habtamu Emke (Habtamu)

2.

Personal data

Place and date of birth
Addis Abeba (Ethiopië), 16 April 1998

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Súdwest-Fryslan, from January 2018 until 31 March 2021
  • presentator, NTR, from January 2018 until September 2019
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
  • Nam in 2022 de verdediging over van Mohammed Mohandis van een door PvdA en CDA ingediend initiatiefwetsvoorstel over introductie van de verlengde kwalificatieplicht in het onderwijs. Hierdoor moet voortijdig schoolverlaten onder 18-, 19- en 20-jarigen fors worden verminderd. (33.925)
  • Diende in 2022 samen met D66, VVD, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren een initiatiefwetsvoorstel in over het strafbaar stellen van conversiehandelingen (36.178)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
Werd als vondeling geadopteerd en opgevoed door Friese ouders. Groeide op in Wommels.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.