H.E. (Habtamu) de Hoop

foto H.E. (Habtamu) de Hoop
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Habtamu de Hoop (1998) is 31 maart 2021 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was dat voor de PvdA en sindsdien is hij lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA i. Hij was in de periode 2018-2021 lid van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslan en was eerder ook presentator van 'Het Klokhuis' bij de NTR. De heer De Hoop is woordvoerder verkeer en openbaar vervoer en volkshuisvesting van de GroenLinks-PvdA-fractie.

PvdA, GL-PvdA
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Habtamu Emke (Habtamu)

Place and date of birth
Addis Abeba (Ethiopië), 16 April 1998

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

National political party
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 October 2023

3.

Main functions and occupations

 • programmamedewerker, Uitgelicht TV, from September 2017 until February 2018
 • lid gemeenteraad van Súdwest-Fryslan, from January 2018 until 31 March 2021
 • presentator, NTR, from January 2018 until September 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021

4.

Education

Secondary education
 • h.a.v.o., Rijksscholengemeenschap "Magister Alvinus" te Sneek, from 2010 until 2017

Higher education
 • journalistiek, Windesheim Hogeschool Zwolle, from 2017 until April 2018
 • bestuurskunde (bachelor), NHL Stenden Hogeschool, from 2019

5.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de periode 2021-2023 bezig met onderwijs, infrastructuur en waterstaat en mediabeleid
 • Nam in 2021 van Kirsten van den Hul de medeverdediging over van een initiatiefwetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet (tweede lezing). Het wetsvoorstel is in 2023 aangenomen. (35.741)
 • Diende in 2021 een initiatiefwetsvoorstel in over toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs (eerste lezing Grondwetsherziening) (35.924)
 • Nam in 2022 de verdediging over van Mohammed Mohandis van een door PvdA en CDA ingediend initiatiefwetsvoorstel over introductie van de verlengde kwalificatieplicht in het onderwijs. Hierdoor moet voortijdig schoolverlaten onder 18-, 19- en 20-jarigen fors worden verminderd. (33.925)
 • Diende in 2022 samen met D66, VVD, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren een initiatiefwetsvoorstel in over het strafbaar stellen van conversiehandelingen (36.178)

6.

Miscellaneous

Private life
 • Werd als vondeling geadopteerd en opgevoed door Friese ouders. Groeide op in Wommels.

Membership of societies and associations
lid voetbalvereniging SDS (Sterk Door Samespel) te Easterein