33925 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 april 2014 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Jadnanansing (PvdA) i en Rog (CDA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Van der Molen en De Hoop i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten te wijzigen teneinde meer jongeren van achttien, negentien en twintig jaar oud een startkwalificatie te laten behalen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Mohandis en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht

2.

Documenten

(17 stuks)

2 25 april 2014, geleidende brief, nr. 1     KST339251
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht
 
2 25 april 2014, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 25 april 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339252
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht
 
2 25 april 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 25 april 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339253
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht
 
2 25 april 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.