35924 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Toevoeging aan de Grondwet van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs (eerste lezing)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 oktober 2021 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) i.

 

Voorstel om aan artikel 23 in de Grondwet een aantal bepalingen toe te voegen om meer gelijkheid in het onderwijs te creëren. Met de aanvullingen blijft de onderwijsvrijheid voor scholen bestaan: Ieder kind heeft recht op onderwijs, en moet elke school kunnen kiezen. Tegelijkertijd moet elke school de plicht hebben om kinderen op gelijke voet te accepteren. Daarbij moet het onderwijs bijdragen aan gelijke kansen, persoonlijkheidsvorming en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid De Hoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs

2.

Documenten

(4 stuks)

2 6 oktober 2021, geleidende brief, nr. 1     KST359241
Geleidende brief
 
2 6 oktober 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST359242
Voorstel van wet
 
2 6 oktober 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST359243
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.