COVID-19: MEPs want safe vaccines, full transparency and liability for companies

Source: European Parliament (EP) i, published on Tuesday, September 8 2020.

De leden van de EP i-commissie Volksgezondheid hebben de Commissie ondervraagd over de ontwikkeling van veilige coronavaccins, de goedkeuring ervan en de beschikbaarheid voor Europese burgers.

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid i (ENVI) heeft vandaag met Sandra Gallina, adjunct-directeur-generaal van het directoraat-generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Commissie, de EU-vaccinstrategie besproken. Aan bod kwam tevens de stand van zaken met betrekking tot de EU-aankoopovereenkomsten voor een kandidaat-vaccin.

ENVI-voorzitter Pascal Canfin (Renew, FR) onderstreepte de noodzaak van transparantie om vertrouwen in de toekomstige coronavaccins te wekken en betreurde het dat de Commissie niet proactief meer informatie over de werkzaamheden van de Commissie met betrekking tot de aankoopovereenkomsten voor coronavaccins openbaar heeft gemaakt.

Mevrouw Gallina benadrukte dat een goed vaccin efficiënt, veilig en betaalbaar moet zijn, snel moet worden ontwikkeld en in staat moet zijn om een EU-marktvergunning te verkrijgen. Zij onderstreepte met name dat de EU zich volledig inzet voor een mondiale aanpak waarbij vaccins voor iedereen beschikbaar moeten zijn, ook in lage-inkomenslanden, aangezien we pas veilig zullen zijn als iedereen veilig is.

Coronavaccins: wanneer en voor wie?

Verschillende leden van het Europees Parlement wilden van mevrouw Gallina weten wanneer de vaccins beschikbaar zullen zijn en wie er het eerst gevaccineerd zal worden. Mevrouw Gallina zei dat de eerste vaccinaties al tegen het einde van dit jaar zouden moeten beginnen en dat een aanzienlijk aantal vaccins in de eerste helft van 2021 beschikbaar zou moeten zijn. De vaccins zouden onder de lidstaten worden verdeeld op basis van de omvang van de bevolking. De gecombineerde portefeuille van de verschillende vaccins zal voldoende zijn om alle burgers te vaccineren die zich moeten of willen laten vaccineren. Gallina zei verder dat het aan de lidstaten is om te beslissen wie als eerste wordt gevaccineerd, hetgeen volgens haar kan leiden tot ongelijkheden tussen landen. Zij zei dat de prijzen voor de vaccinaties tussen de 5 en 15 euro per dosis zouden liggen om de betaalbaarheid voor alle lidstaten te garanderen.

Sommige leden van het Europees Parlement vroegen om bevestiging dat de resultaten van de klinische tests openbaar zullen worden gemaakt. Mevrouw Gallina antwoordde dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de algemene gegevens van de klinische tests zou verstrekken - zij het niet alle ruwe gegevens. In het algemeen zei ze dat de toegang tot gegevens van klinische tests zal verbeteren zodra de verordening inzake klinische tests eind 2021 in werking treedt.

Wettelijke aansprakelijkheid van vaccinproducenten

Veel leden van het Europees Parlement stelden de kwestie van de aansprakelijkheid van medische bedrijven die vaccins produceren aan de orde en benadrukten dat er geen uitzonderingen op de huidige regels mogen worden gemaakt.

Mevrouw Gallina wees op de moeilijke onderhandelingen met de bedrijven, maar onderstreepte dat de bedrijven die coronavaccins ontwikkelen en produceren inderdaad aansprakelijk zouden zijn volgens de huidige wetgeving en dat ze voor de rechter zouden kunnen worden gedaagd als er iets misgaat. Dit geldt ook voor compensatie voor verborgen gebreken.

Achtergrond

Het ontwikkelen en inzetten van een effectief en veilig vaccin tegen het virus is de meest waarschijnlijke permanente oplossing om de pandemie te stoppen. Daartoe heeft de Commissie een EU-vaccinstrategie voor covid-19 voorgesteld.

Op 22 september organiseert het Europees Parlement in Brussel een openbare hoorzitting "How to secure access to COVID-19 vaccines for EU citizens: clinical trials, production and distribution challenges", waaraan wordt deelgenomen door CEO's van enkele van de betrokken bedrijven samen met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de wetenschap.