Parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding biedt eindrapport aan

Thursday, June 25 2020, 13:21

DEN HAAG (PDC i) - Op 25 juni heeft de parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen haar eindrapport aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Arib. Uit het rapport wordt duidelijk dat buitenlandse beïnvloeding vaak plaatsvindt via financiële steun van moskeeën en andere organisaties in Nederland. Vaak is hierbij onduidelijk waar het geld vandaan komt en wordt geen verantwoording afgelegd over de besteding van het geld.

Naast financiering vindt beïnvloeding ook plaats door het oprichten, besturen en financieel ondersteunen van moskeeën en moskeescholen. Daarnaast worden imams en predikers opgeleid en wordt literatuur, letmethodes en wervingsmateriaal uitgegeven. Ten slotte, stelt het rapport, is er buitenlandse invloed op moslimgemeenschappen via social media. Deze invloed versterkt en verspreidt politiek-religieuze interpretaties van de islam die strijdig zijn met Nederlandse kernwaarden en grondwettelijke vrijheden.

De parlementaire ondervragingscommissie werd opgericht in juli 2019 om te onderzoeken hoe religieuze en maatschappelijke organisaties worden beïnvloed vanuit onvrije landen. De commissie ziet de resultaten uit haar onderzoek als zorgwekkend. Zij stelt dan ook verschillende maatregelen voor om de buitenlandse invloed tegen te gaan, zoals het vergroten van toezicht, het verbieden van financieringsstromen uit het buitenland en het intensiever inzetten van internationale diplomatie.

Bron: Tweede Kamer