Continuïteit tussen Staten-Generaal van voor en na 1795 groter dan gedacht

Thursday, June 18 2020, 11:06
gewijzigd

DEN HAAG (PDC i) - In veel opzichten was er sprake van continuïteit tussen de Staten-Generaal uit de tijd van de Republiek en die van Nederland na 1814. Dat schrijft Lauren Lauret in haar proefschrift Regentenwerk. Als voorbeelden noemt zij de banden met de provincies en de op compromissen gerichte werkwijze. Dat dit zo was is in zeker opzicht opmerkelijk, omdat de Staten-Generaal voor 1795 een heel andere instelling waren, dan die van na 1814.

De term 'Regentenwerk' typeert de bestuurscultuur, zoals die al vanaf de tijd van de Republiek bestond. Daarin stonden overleg, belangenafweging, bedaardheid en het zoeken naar oplossingen centraal. De studie laat aan de hand van de dagelijkse praktijk zien dat bestuurders over een groot aanpassingsvermogen beschikten.

Lauret schreef haar proefschrift, dat de periode 1750-1850 omvat, aan de hand van dagboeken, brieven, debatverslagen en biografieën van bestuurders uit het biografisch archief van PDC i.

De promotie vond plaats aan de Leidse universiteit.

Bron: uitgeverij Prometeus