Trade: First year of the EU-Japan Economic Partnership Agreement shows growth in EU exports - EU monitor

EU monitor
Thursday, April 2, 2020
calendar

Trade: First year of the EU-Japan Economic Partnership Agreement shows growth in EU exports

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, January 31 2020.

Op 1 februari 2020 is het precies één jaar geleden dat de economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de EU en Japan in werking trad. Tijdens de eerste tien maanden van de uitvoering van de overeenkomst steeg de EU-uitvoer naar Japan met 6,6 % in vergelijking met dezelfde periode van het jaar ervoor. Een resultaat waarmee de groei van de afgelopen drie jaar — gemiddeld 4,7 % (volgens gegevens van Eurostat) — werd overtroffen. De Japanse uitvoer naar de EU nam in dezelfde periode met 6,3 % toe.

Phil Hogan, de EU-commissaris voor Handel, zei hierover: “De handelsovereenkomst tussen de EU en Japan komt burgers, werknemers, landbouwers en ondernemingen in Europa en in Japan ten goede. Openheid, vertrouwen en respect voor bestaande regels dragen bij tot een duurzame groei van de handel. De EU is en blijft het grootste en meest actieve handelsblok ter wereld. De EU is een betrouwbare bilaterale partner voor meer dan 70 landen, waarmee wij samen het grootste handelsnetwerk ter wereld vormen.”

In bepaalde sectoren is de uitvoer in die periode zelfs nog sterker gegroeid:

  • De uitvoer van vlees nam met 12 % toe, waarbij varkensvlees een stijging van 12,6 % vertoonde en de uitvoer van bevroren rundvlees meer dan verdrievoudigde.
  • De uitvoer van zuivelproducten nam met 10,4 % toe (waarbij onder meer de uitvoer van boter met 47 % steeg).
  • De uitvoer van dranken nam met 20 % toe, met onder meer een toename van 17,3 % voor wijn.
  • De uitvoer van lederwaren en kleding vertoonde een stijging van respectievelijk 14 % en 9,5 %.
  • De uitvoer van elektrische machines, zoals telecommunicatieapparatuur, opslagsystemen en elektronische schakelingen, steeg met 16,4 %.

De EPO tussen de EU en Japan biedt ondernemingen uit de EU, ongeacht hun omvang, nieuwe mogelijkheden om naar Japan te exporteren. Dankzij de overeenkomst vervalt het overgrote deel van de €1 miljard aan rechten die jaarlijks op de EU-uitvoer naar Japan werden geheven. Tegen de tijd dat de overeenkomst volledig wordt uitgevoerd, zal Japan de douanerechten op 97 % van de uit de EU ingevoerde goederen hebben afgeschaft en zou de jaarlijkse handel tussen de EU en Japan met bijna €36 miljard kunnen toenemen.

Sectoren die baat hebben bij de EPO tussen de EU en Japan zijn bijvoorbeeld:

  • Spaanse lederwaren: de Spaanse schoenenmaker Masaltos haalt bijna twee derde van zijn inkomsten uit de verkoop in het buitenland, waarvan Japan 4 % vertegenwoordigt. Doordat de EPO de kosten voor exporteurs van luxegoederen heeft helpen verlagen, is de onderneming concurrerender geworden op de Japanse markt.
  • Frans zaaigoed: het Franse HEMP-it is een coöperatie van landbouwers, gespecialiseerd in de productie en certificering van zaaigoed. Zij hebben de afgelopen vier jaar samen met de Hokkaido Hemp Association geprobeerd de traditionele hennepteelt in Japan weer op gang te brengen. De handelsovereenkomst tussen de EU en Japan zou kunnen helpen de samenwerking tussen HEMP-it en de Japanse landbouwers verder uit te breiden door de ontwikkeling van plantenrassen zonder THC.
  • Iers rundvlees: Bord Bia, het Iers bureau voor levensmiddelen, promoot EU-rundvlees in het kader van een mede door de EU gefinancierd project. De campagne is bedoeld om in Japan de aandacht te vestigen op de hoge Europese normen op het gebied van voedselveiligheid, ‑kwaliteit en ‑duurzaamheid. Dankzij de EPO EU-Japan zullen de douanerechten op rundvlees tijdens de looptijd van de overeenkomst geleidelijk worden verlaagd tot 9 %. Hierdoor kunnen Ierse rundvleesproducten tegen concurrerende prijzen worden verkocht.

Nog meer voorbeelden van sectoren en ondernemingen uit andere lidstaten zijn hier te vinden.

Achtergrond

De EPO schept nieuwe mogelijkheden voor Europese landbouwers en voedselproducenten, terwijl de belangen van de EU volledig worden beschermd. Dankzij de overeenkomst kunnen nu 211 levensmiddelen en dranken van hoge kwaliteit uit de EU onder hun eigen naam (zogeheten “geografische aanduidingen”) in Japan worden verkocht en zijn zij beschermd tegen namaak.

Daarnaast heeft de EU in Japan, een van de grootste markten voor openbare aanbestedingen ter wereld, een betere toegang tot overheidsopdrachten gekregen. De overeenkomst biedt ook betere voorwaarden voor dienstverleners, meer mobiliteit voor werknemers, en een kader om de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties mogelijk te maken.

De EU en Japan zijn ook overeengekomen ambitieuze normen voor duurzame ontwikkeling vast te stellen, met voor het eerst een specifiek engagement ten aanzien van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Groei van de EU-uitvoer naar Japan - voorbeelden

 

Product

Toename uitvoer na inwerkingtreding overeenkomst *

Dranken

20 %

Wijn

17,3 %

Cider

31,5 %

Thee

39,8 %

Deegwaren

14,9 %

Zonnebloempitten

39,9 %

Vlees

12 %

Varkensvlees

12,6 %

Bevroren rundvlees

221,0 %

Zuivel

10 %

Melk en room

120,7 %

Boter

47,8 %

Kaas

7,0 %

Lederwaren

14 %

Kleding

9 %

Babykleding en toebehoren

108,3 %

Elektrische machines

16,4 %

Telefoontoestellen en telecommunicatieapparatuur

69 %

Platen, banden en opslagsystemen

9,4 %

  • Februari-november 2019 ten opzichte van februari-november 2018

Meer informatie

Economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

Persbericht: Handelsovereenkomst tussen EU en Japan treedt in werking

Informatieblad: Voornaamste aspecten van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan

Factsheets over de overeenkomst