Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief

foto Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Source: Parlement.com.

Hans Vijlbrief (1963) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Mijnbouw (met name de Groningse problematiek) in het kabinet-Rutte IV i en sinds 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor D66. Daarvoor was hij vanaf 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën. De heer Vijlbrief was in 2018-2020 voorzitter van de Eurogroup working group in Brussel. Van 2011 tot 2018 was hij thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Bovendien was hij voorzitter van het Europese noodfonds EFSF. Voor 2011 bekleedde hij verschillende functies bij onder meer het ministerie van Economische Zaken. Zo was hij directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging en voor Economische Politiek. Van 2000 tot 2010 was de heer Vijlbrief hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022 Tweede Kamerlid voor D66.

D66
in de periode 2020-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, kandidaat Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Johannes Alexander (Hans)

Place and date of birth
Leiden, 17 August 1963

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • diverse functies bij het directoraat Algemene Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, from 1992 until 1997
 • directeur-generaal Energie, Telecom & Markten
 • plaatsvervangend directeur Algemene Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, from 1997 until 1999
 • directeur (parttime) onderzoekscentrum voor financieel-economisch beleid, Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1998 until 2000
 • onderdirecteur CPB (Centraal Planbureau), from 1999 until 2001
 • bijzonder hoogleraar Economische Politiek, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 2000 until 2010
 • directeur Algemene Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, from 2001 until 2004
 • directeur-generaal Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, from 2004 until 2010
 • directeur-generaal Energie, Telecom en Markten, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, from 2010 until 1 July 2011
 • thesaurier-generaal, ministerie van Financiën, from 1 July 2011 until 1 February 2018
 • voorzitter Eurogroup working group in Brussel, from 1 February 2018 until 29 January 2020
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken), from 29 January 2020 until 10 January 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021 until 10 January 2022
 • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (belast met mijnbouw en mededinging), from 10 January 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Financiën belast met: 1. Fiscaliteit; 2. Belastingdienst, inclusief FIOD; 3. Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; 4. Exportkredietverzekeringen en -faciliteiten; 5. Holland Casino en Staatsloterij; 6. Muntwezen; 7. Domeinen Roerende Zaken
 • Is als staatssecretaris van EZK belast met 1. Mijnbouw, waaronder begrepen de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen; 2. Nationaal Programma Groningen; 3. mededinging, voor zover het betreft het kartelverbod, het verbod op misbruik van economische machtspositie, fusies en overnames, markt en overheid, financiële transparantie en het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven; 4. flitsgiettechnologie.

4.

Party political functions

Summary
 • voorzitter commissie verkiezingsprogramma D66, Tweede Kamerverkiezingen 2023

5.

Other positions

Previous
 • voorzitter brede Heroverwegingsgroep “Veiligheid en Terrorisme”, from 2009 until 2010
 • voorzitter Economic Policy Committee van de Europese Unie, from 2012 until 2014
 • voorzitter Raad van Bestuur EFSF, from March 2014 until January 2020

6.

Education

Secondary education
 • v.w.o., Chr. Lyceum 'Dr. W.A. Visser 't Hooft' te Leiden, until June 1981

Academic education
 • algemene economie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1981 until 1987
 • economie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1987 until 1992

Doctorate
 • economische wetenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, 6 October 1992

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Kondigde in april 2023 in reactie op het rapport van de enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen een pakket van vijftig maatregelen aan om de schadeafhandeling en versterkingsoperatie te versoepelen. Verder komt er 30 jaar lang jaarlijks een investering van 250 miljoen euro voor verduurzaming, leefbaarheid en economisch perspectief van Groningen en Noord-Drenthe.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2020 de Wet CO2-heffing industrie (Stb. 544) tot stand. De heffing is onderdeel van een breed maatregelenpakket op het gebied van klimaatdoelstellingen, dat industriële bedrijven stimuleert op een verstandige manier te verduurzamen. (35.575)
 • Bracht in 2020 de Wet aanpassing box 3 (Stb. 546) tot stand. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het belasten van het werkelijke rendement op vermogen. Kleinere vermogens worden ontzien. (35.577)
 • Bracht in 2020 de Wet vliegbelasting (Stb. 549) tot stand. Het betreft een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting), waarbij de transferpassagier is uitgesloten, en een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse. Het wetsvoorstel werd in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel. (35.205)
 • Bracht in 2023 als staatssecretaris van EZK de Wet Versterking gebouwen in de provincie Groningen (Stb. 164) tot stand. Er komt een publieke regeling voor een transparant versterkingsproces voor de gebouwen in Groningen. Dit is nodig vanwege de (mogelijke) schade door aardbevingen door de gaswinning. De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, waaronder gemeenten, worden vastgelegd en de positie van de eigenaar wordt verbeterd. Tevens worden er mogelijkheden geboden om de uitvoering te versnellen. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door minister Wiebes en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van 't Wout. (35.603, 36.094)

8.

Publications

Complete listing of publications
"Unemployment insurance and the Dutch labour market" (dissertatie, 1992)

Publications
"Een groene doener en een minzame crisismanager voor de Belastingdienst", Het Financieele Dagblad, 28 januari 2020