Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief

foto Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief
bron: D66
Source: Parlement.com.

Hans Vijlbrief (1963) is sinds 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën. Hij was in 2018-2020 voorzitter van de Eurogroup working group in Brussel. Van 2011 tot 2018 was de heer Vijlbrief thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Van 2012 tot 2014 was hij tevens voorzitter van de Economic Policy Committee van de Europese Unie. Bovendien was hij voorzitter van het Europese noodfonds EFSF. Voor 2011 bekleedde hij verschillende functies bij onder meer het ministerie van Economische Zaken. Zo was hij directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging en directeur-generaal Economische Politiek bij EZ. Van 2000 tot 2010 was de heer Vijlbrief hoogleraar Economic Policy aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De heer Vijlbrief is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 i.

D66
in de periode 2020-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Johannes Alexander (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 17 August 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

  • thesaurier-generaal, ministerie van Financiën, from 1 July 2011 until 1 February 2018
  • voorzitter Eurogroup working group in Brussel, from 1 February 2018 until 29 January 2020
  • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken), from 29 January 2020
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021

Responsibilities as minister
  • Is als staatssecretaris belast met: 1. Fiscaliteit; 2. Belastingdienst, inclusief FIOD; 3. Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; 4. Exportkredietverzekeringen en -faciliteiten; 5. Holland Casino en Staatsloterij; 6. Muntwezen; 7. Domeinen Roerende Zaken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/3)
  • voorzitter Economic Policy Committee van de Europese Unie, from 2012 until 2014
  • voorzitter Raad van Bestuur EFSF, from March 2014 until January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Legislative activities as minister (2/3)
  • Bracht in 2020 de Wet aanpassing box 3 (Stb. 546) tot stand. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het belasten van het werkelijke rendement op vermogen. Kleinere vermogens worden ontzien. (35.577)
  • Bracht in 2020 de Wet vliegbelasting (Stb. 549) tot stand. Het betreft een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting), waarbij de transferpassagier is uitgesloten, en een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse. Het wetsvoorstel werd in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel. (35.205)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.