Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief

foto Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief
Bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Hans Vijlbrief (1963) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Mijnbouw (met name de Groningse problematiek) in het kabinet-Rutte IV i. Daarvoor was hij vanaf 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën. De heer Vijlbrief was in 2018-2020 voorzitter van de Eurogroup working group in Brussel. Van 2011 tot 2018 was hij thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Bovendien was hij voorzitter van het Europese noodfonds EFSF. Voor 2011 bekleedde hij verschillende functies bij onder meer het ministerie van Economische Zaken. Zo was hij directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging en voor Economische Politiek. Van 2000 tot 2010 was de heer Vijlbrief hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022 Tweede Kamerlid voor D66.

D66
in de periode 2020-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Johannes Alexander (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 17 August 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • thesaurier-generaal, ministerie van Financiën, from 1 July 2011 until 1 February 2018
 • voorzitter Eurogroup working group in Brussel, from 1 February 2018 until 29 January 2020
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken), from 29 January 2020 until 10 January 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021 until 10 January 2022
 • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (belast met mijnbouw en mededinging), from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Financiën belast met: 1. Fiscaliteit; 2. Belastingdienst, inclusief FIOD; 3. Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; 4. Exportkredietverzekeringen en -faciliteiten; 5. Holland Casino en Staatsloterij; 6. Muntwezen; 7. Domeinen Roerende Zaken
 • Is als staatssecretaris van EZK belast met 1. Mijnbouw, waaronder begrepen de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen; 2. Nationaal Programma Groningen; 3. mededinging, voor zover het betreft het kartelverbod, het verbod op misbruik van economische machtspositie, fusies en overnames, markt en overheid, financiële transparantie en het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven; 4. flitsgiettechnologie.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/3)
 • voorzitter Economic Policy Committee van de Europese Unie, from 2012 until 2014
 • voorzitter Raad van Bestuur EFSF, from March 2014 until January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2020 de Wet aanpassing box 3 (Stb. 546) tot stand. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het belasten van het werkelijke rendement op vermogen. Kleinere vermogens worden ontzien. (35.577)
 • Bracht in 2020 de Wet vliegbelasting (Stb. 549) tot stand. Het betreft een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting), waarbij de transferpassagier is uitgesloten, en een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse. Het wetsvoorstel werd in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel. (35.205)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.