35603 NL - wetsvoorstel
Versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 oktober 2020 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Wiebes i.

 

Door de gaswinning uit het Groningenveld ontstaan aardbevingen met ingrijpende gevolgen voor de bewoners van Groningen. Deze aardbevingen kunnen leiden tot onveilige gebouwen. In 2013 is begonnen met het versterken van gebouwen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm. De uitvoering van versterkingsmaatregelen kwam, gelet op de aard en omvang, niet snel genoeg van de grond. Daarom waren maatregelen nodig om de veiligheid van bewoners te verbeteren en om de operatie ter versterking van gebouwen goed te laten verlopen. In dit wetsvoorstel wordt daartoe de publieke aanpak van de versterkingsoperatie beschreven.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 20 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 22 moties ingediend.

4.

Documenten

(176 stuks)

2 14 oktober 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST356031
Koninklijke boodschap
 
2 14 oktober 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST356032
Voorstel van wet
 
2 14 oktober 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST356033
Memorie van toelichting
 
2 4 februari 2021, brief, 35561, nr. 2     KST355612
Brief van het Presidium over een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen - Parlementair onderzoek aardgaswinning in Groningen
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.