Premier Kroatië bezorgd over krimp door migratie - EU monitor

EU monitor
Friday, September 25, 2020
calendar

Premier Kroatië bezorgd over krimp door migratie

Thursday, January 9 2020, 16:00

DEN HAAG (PDC i) - Waar in Nederland migratie vaak wordt geschetst als een probleem vanwege een te grote toestroom van migranten, kampen Centraal- en Oost-Europese landen juist met een sterke bevolkingskrimp door migratie. Nu Kroatië i voorzitter i van de Europese Unie i is, luidt premier Andrej Plenkovic i de noodklok.

Volgens Plenkovic verliest Kroatië jaarlijks meer dan 15.000 van de 4 miljoen inwoners. Dit is deels te wijten aan een laag geboortecijfer, maar arbeidsmigratie speelt ook een rol. Sinds de toetreding i tot de EU in 2013 is 5 procent van de bevolking naar andere Europese lidstaten vertrokken. Door het vrije verkeer van personen binnen de EU is zo'n 'leegstroom' mogelijk.

Het vrije verkeer van personen is één van de 'vier vrijheden' die de basis vormen voor de interne markt i. Dat aan de leegloop snel iets verandert, is dan ook erg onwaarschijnlijk. De kans is groter dat Plenkovic met zijn betoog extra geld los kan maken voor de cohesiefondsen i. Die fondsen verlenen onder andere subsidies aan krimpregio's. De onderhandeling over het Meerjarig Financieel Kader i, waarin de budgetten voor deze fondsen worden bepaald, zijn momenteel in volle gang.

Bevolkingskrimp is in veel gebieden in Centraal- en Oost Europa een groot probleem. Zo is de bevolking van Litouwen i sinds 1990 met 23 procent gekrompen en wordt verwacht dat de bevolking van Bulgarije i tussen nu en 2050 van 7,2 tot 5,2 miljoen zal afnemen. Ook Polen, Hongarije, de overige Baltische staten en grote delen van de Balkan kampen met een demografisch tekort.

Bron: NRC