SP en ChristenUnie willen Europese regulering arbeidsmigranten

Thursday, December 19 2019, 13:42

DEN HAAG (PDC i) - Regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij SP willen dat er Europese afspraken komen voor de regulering van arbeidsmigratie. Dat staat in de Initiatiefnota Actieplan arbeidsmigraite van 16 december 2020. Zo moet er voor lidstaten een mogelijkheid komen om onderling afspraken te maken over arbeidsmigranten in een zogenoemd Arbeidsmigratiepact. De nota is ingediend door Gert-Jan Segers i en Lilian Marijnissen i.

In het gezamenlijk plan wijzen de twee partijen op de negatieve effecten van de vrijheden van de interne markt. Zo leidt arbeidsmigratie volgens hen tot uitbuiting, oneerlijke concurrentie en maatschappeijke ontwrichting in zowel het land van herkomst als het land waar de werknemers aan de slag gaan. De partijen concluderen dat het Europese recht van vrij verkeer van personen, goederen en diensten niet gepaard gaat met een EU-brede verbetering an sociaal economische omstandigheden. De ChristenUnie en de SP willen daarom dat er binnen de EU i wordt gesproken over de regulering van arbeidsmigratie.

Eén van de voorstellen is de mogelijkheid van een zogenaamd Abreidsmigratiepact. In dit wederkerige pact kunnen lidstaten afspraken maken over het aantal arbeidsmigranten of de duur van de arbeidsperiode. Ook kunnen afspraken over de terugkeer van arbeidsmigranten, investering in scholing en ontwikkeling in land van herkomst en sociale voorzieningen zoals de WW-exportregeling hierin worden opgenomen.

Een ander voorstel is het invoeren een vergunningseis voor werkgevers voor het aannemen van arbeidsmigranten. Om een dergelijke vergunning te krijgen moet dan aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten vacatures minimaal 5 weken open staan. Door deze vergunningseis moet de concurrentie op arbeidsvoorwaarden bepekert worden. In het actieplan staan ook maatregelen voor nationaal niveau zoals het aanpakken van flexwerk, fatsoenlijke huisvesting, taalles en inburgering.

Bron: Tweede Kamer