ROB onderzoekt deelname vrouwen in het openbaar bestuur

Tuesday, December 10 2019, 15:10

DEN HAAG (PDC i) - In het jaar waarin Nederland 100 jaar algemeen kiesrecht i viert in Nederland publiceert de Raad voor het Openbaar Bestuur i een rapport met de titel '100 jaar vrouwenkiesrecht - Een tussenstand'.

Het onderzoek, uitgevoerd door Atria en hoogleraar Vergelijkende Politicologie Monique Leyenaar, richtte zich op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in politiek-bestuurlijke functies op verschillende niveau's.

Kritische massa

De onderzoekers komen met een aantal interessante conclusies. Zo stellen ze dat er een 'kritische massa' van 30% vrouwen of mannen nodig is om echte invloed te kunnen hebben op besluitvormingsprocessen. Het aandeel verkozen vrouwen op alle bestuurslagen is nu 32-35%.

Daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor het verhogen van het aandeel vrouwen in bestuurlijke functies. De rol van politieke partijen wordt daarbij belangrijk geacht. Partijen kunnen evenveel mannen als vrouwen op de lijst zetten en gebruikmaken van het 'ritsmodel', waarbij mannen en vrouwen elkaar afwisselen op de kieslijst. Meer vrouwen in de partijtop zou volgens de onderzoekers ook kunnen helpen.

Dataverzameling

Volgens het rapport ontbreekt het nog altijd aan een systematisch systeem dat de aantallen verkozen vrouwen in de verschillende bestuurslagen bijhoudt. Voor landelijke politici zijn die gegevens overigens wel beschikbaar via PDC (verantwoordelijk voor parlement.com). Het gaat dan om biografische gegevens en data over parlementaire activiteiten, zoals stemgedrag en gebruik van parlementaire rechten.

Bron: Raad Openbaar Bestuur