Overleg over Energie- en Klimaatplan en externe energierelaties - EU monitor

EU monitor
Saturday, September 26, 2020
calendar

Overleg over Energie- en Klimaatplan en externe energierelaties

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Monday, November 18 2019.

Economische Zaken en Klimaat

Op vrijdag 22 november vindt het schriftelijk overleg plaats van de commissie Economische Zaken en Klimaat met minister Wiebes, ter voorbereiding op de Energieraad van woensdag 4 december aanstaande in Brussel.

Op de agenda staat onder meer een gedachtewisseling over de nieuwe beleidsprioriteiten op het gebied van energie in aanwezigheid van kandidaat-Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson i. Ook zal de follow-up van de concept Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEKs) van de lidstaten worden besproken, met het oog op de definitieve INEKs die eind december 2019 moeten worden ingediend bij de Europese Commissie i.

Tijdens de Raad i zal ook worden stilgestaan bij recente ontwikkelingen op het gebied van de externe energierelaties en de leveringszekerheid van gas voor de komende winter. Ten slotte zal het inkomende Kroatische EU-voorzitterschap i zijn werkprogramma toelichten.

  • 22/11: Schriftelijk overleg Energieraad dd 4 december 2019