European Union launches WTO trade dispute against Colombia's unfair duties on frozen fries - EU monitor

EU monitor
Tuesday, September 22, 2020
calendar

European Union launches WTO trade dispute against Colombia's unfair duties on frozen fries

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, November 15 2019.

De EU heeft vandaag bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een geschil aanhangig gemaakt tegen onwettige antidumpingmaatregelen van Colombia ten aanzien van diepvriesfrieten uit België, Duitsland en Nederland.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström: “Ondanks talrijke acties die ten aanzien van Colombia zijn ondernomen om de ongerechtvaardigde maatregelen op te heffen, hebben wij geen bevredigend antwoord ontvangen. Daarom nemen we nu de volgende stap door bij de WTO een zaak aanhangig te maken. De EU zal het multilaterale handelssysteem blijven aanwenden om de regels te handhaven wanneer anderen ze schenden, met name wanneer hierdoor banen en ondernemingen in de EU in gevaar komen. Wij hopen de kwestie zo snel mogelijk op te lossen, bij voorkeur al tijdens het komende WTO-overleg, de eerste fase van de geschilprocedure.”

De antidumpingrechten die een jaar geleden door Colombia zijn ingesteld, zijn onverenigbaar met het WTO-recht, zowel wat de inhoud als wat de instellingsprocedure betreft. De rechten die over een periode van twee jaar op Europese invoer worden toegepast, variëren van ongeveer 3 % tot 8 %. Deze ongerechtvaardigde rechten beperken de toegang tot de Colombiaanse markt, waardoor bijna 85 % van de EU-uitvoer van diepvriesfrieten naar deze markt is getroffen, met een waarde van meer dan 19 miljoen EUR per jaar.

De eerste stap van de geschilbeslechting bestaat uit 60 dagen overleg. Het overleg in het kader van de WTO zal de EU en Colombia de gelegenheid bieden om via onderhandelingen tot een oplossing te komen. Indien het vandaag aangevraagde overleg met Colombia niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de EU de WTO verzoeken een panel op te richten om uitspraak te doen over de aan de orde gestelde kwesties.

De EU grijpt regelmatig in als het gaat om misbruik van handelsbeschermende maatregelen door onze handelspartners en zal alle nodige maatregelen blijven nemen om de belangen van de Europese industrie in overeenstemming met de WTO-regels te beschermen.

Meer informatie

Verzoek van de EU om WTO-overleg met Colombia

WTO-stelsel voor geschillenbeslechting