We moeten luisteren naar jongeren

Source: A.H. (Attje) KuikenĀ i, published on Tuesday, October 29 2019.

Herinner jij je nog de eerste keer dat je mocht stemmen? Of kijk je er al naar uit? Ik weet het nog goed. Het gevoel mijn stem te kunnen laten horen en invloed uit te oefenen op mijn eigen toekomst maakte veel indruk. Ik mocht stemmen vanaf mijn achttiende, maar had dat graag al eerder gedaan.

Jongeren laten veel van zich horen maar er wordt nog niet genoeg naar ze geluisterd. Ze hebben uitgesproken meningen over wat de politiek wel en niet zou moeten doen. Jongeren werken bijvoorbeeld samen in coalitie Y om te pleiten voor een basisbeurs, ze staken om aandacht te vragen voor het klimaat en voeren actie voor meer betaalbare woningen en zekerheid op de arbeidsmarkt. Jongeren zijn bezig met hun toekomst en die van Nederland, en dat juich ik toe. Het zijn immers ook deze jongeren die nog het langst de effecten voelen van de beslissingen die we nu maken.

Ook dragen jongeren al veel verantwoordelijkheid. Zestienjarigen mogen een baan hebben, scooter rijden en kunnen zelfs worden berecht als meerderjarigen. Veel van de beslissingen die we nu nemen raakt jongeren direct. Daarom vind ik dat de leeftijdsgrens van stemmen voor jongeren moet worden verlaagd. Ook jongeren moeten er zeker van zijn dat er naar hen geluisterd wordt.