Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Strasbourg - EU monitor

EU monitor
Tuesday, July 14, 2020
calendar

Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Strasbourg

Europees Parlement Straatsburg

19.30 - 20.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.4)

19.30 - 19.45 uur

 • 1. 
  Gezamenlijke commissievergadering (artikel 58 van het Reglement) van ECON en ENVI van maandag 21 oktober 2019

CJ36/9/01579

 
 
   

OJ - PE642.883v01-00

 • 2. 
  Zie afzonderlijke ontwerpagenda

19.45 - 20.30 uur

 • 3. 
  Aanneming van de agenda
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 25 september en 16 oktober
 • 6. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4-5 september 2019 PV - PE641.110v01-00

 • 7. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/9/01588

 • 8. 
  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
 • 9. 
  Minimumeisen voor hergebruik van water
 • 10. 
  EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

2019/2803(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)

István Ujhelyi (S&D)

Frédérique Ries (Renew)

Martin Häusling (Verts/ALE)

Luisa Regimenti (ID)

Pietro Fiocchi (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.280v01-00

QO - PE641.130v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

 • 11. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (D045385)

ENVI/9/01512

 

Corapporteurs:

 

Eric Andrieu (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

 • 12. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

ENVI/9/01510

2019/2844(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Maria Arena (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

*** Elektronische stemming ***

 • 13. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (D045385)

ENVI/9/01512

 

Corapporteurs:

 

Eric Andrieu (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 14. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

ENVI/9/01510

2019/2844(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Maria Arena (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 15. 
  EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

2019/2803(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)

István Ujhelyi (S&D)

Frédérique Ries (Renew)

Martin Häusling (Verts/ALE)

Luisa Regimenti (ID)

Pietro Fiocchi (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.280v01-00

QO - PE641.130v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring van vragen met verzoek om mondeling antwoord

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON)

The Parlimentary Committee on Economic and Monetary Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The economic and monetary policies of the Union, the functioning of Economic and Monetary Union and the European monetary and financial system (including relations with the relevant institutions or organisations)

2.

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)

The Parliamentary Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible for:

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...

5.

More info