Werkgroep staatsnoodrecht: parlementloostijdperk voorkomen

Friday, October 11 2019, 8:28

DEN HAAG (PDC i) - Als er door bijzonder omstandigheden geen nieuwe Tweede Kamer kan worden geïnstalleerd, moet de zittende Kamer langer aanblijven. Dat stelt een werkgroep van Kamerleden voor, die gekeken heeft naar het staatsnoodrecht in geval van een extreme noodsituatie. De werkgroep onder voorzitterschap van Joost Sneller i werd in februari ingesteld.

Formeel mag een gekozen Tweede Kamer maximaal vijf jaar in functie blijven. Als er door een extreme noodsituatie geen verkiezingen kunnen worden gehouden, is verlenging van die termijn beter dan het ontbreken van een Tweede Kamer. Als er veel vacatures zijn, dan moeten die zo snel mogelijk worden opgevuld. Ook dan is het houden van nieuwe verkiezingen op zo kort mogelijke termijn wenselijk.

Voor het bijeenroepen van de Tweede Kamer bij onvoltalligheid voorziet de werkgroep geen grote problemen. Het ontbreken van een quorum i is ondergeschikt aan de wenselijkheid om de Kamer bijvoorbeeld geloofsbrieven te laten onderzoeken.

In 1956 stelden fractievoorzitters voor de Grondwet op dit punt aan te passen, maar een voorstel-Oud werd in de Eerste Kamer in tweede lezing verworpen.

Bron: kamerstuk 35300 III, nr. 4