28741, nr. 64 - Motie Markuszower over het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit van jonge daders en hun directe familieleden - Jeugdcriminaliteit

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Gidi Markuszower (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, relatief jonge daders met een dubbele nationaliteit die een geweldsmisdrijf hebben gepleegd na het uitzitten van de straf de Nederlandse nationaliteit af te nemen alsook van hun directe familieleden en hen vervolgens het land uit te zetten.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 64     KST2874164
Motie Markuszower over het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit van jonge daders en hun directe familieleden
 

2.

Dossier