Motie Markuszower over het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit van jonge daders en hun directe familieleden - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 64 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van het lid Markuszower over het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit van jonge daders en hun directe familieleden
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST2874164
Reference 28741, nr. 64
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 64

MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Marokkaanse jongeren (van 12 tot 18 jaar) 3,5 keer vaker verdachte zijn van een misdrijf dan Nederlandse jongeren;

overwegende dat Marokkanen met een dubbele nationaliteit die een geweldsdelict hebben gepleegd gedenaturaliseerd dienen te worden;

overwegende dat ouders verantwoordelijk zijn voor de daden van hun minderjarige kinderen;

verzoekt de regering, relatief jonge daders met een dubbele nationaliteit die een geweldsmisdrijf hebben gepleegd na het uitzitten van de straf de Nederlandse nationaliteit af te nemen alsook van hun directe familieleden en hen vervolgens het land uit te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower

kst-28741-64 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 64


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.