28741, nr. 66 - Motie Kuiken c.s. over een kleinschalige voorziening in elke regio - Jeugdcriminaliteit

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) i en was mede ondertekend door Niels van den Berge (GL) i en Michiel van Nispen (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, ervoor te gaan zorgen dat er in de regio's waar geen jji/kleinschalige voorziening voor jongeren komt per regio wel een kleinschalige voorziening neergezet wordt die de gewenste functie kan vervullen in het jeugdforensisch veld.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 66     KST2874166
Motie Kuiken c.s. over een kleinschalige voorziening in elke regio
 

2.

Dossier