35300, nr. 60 - Motie Van Raan over tegen financieringsaanvragen voor het opbouwen van de veeteeltsector stemmen - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Nederlandse regering, bij beslissingen over financieringsaan-vragen en garantiestellingen voor het opbouwen van de veeteeltsector in het buitenland bij met publiek geld gefinancierde financiële instellingen de Nederlandse vertegenwoordiger altijd te instrueren om om een formele besluitvorming te verzoeken, altijd actief tegen te stemmen en voor deze positie ook steun bij andere lidstaten en/of aandeelhouders te verwerven.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 60     KST3530060
Motie Van Raan over tegen financieringsaanvragen voor het opbouwen van de veeteeltsector stemmen
 

2.

Dossier