35300, nr. 56 - Motie Nijboer/Alkaya over de dekking voor het niet doorgaan van de renteverhoging buiten de OCW-begroting zoeken - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) i en was mede ondertekend door Mahir Alkaya (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, dekking buiten de begroting van OCW te zoeken en daar bij de Voorjaarsnota voorstellen voor te doen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 56     KST3530056
Motie Nijboer/Alkaya over de dekking voor het niet doorgaan van de renteverhoging buiten de OCW-begroting zoeken
 

2.

Dossier