35300, nr. 74 - Motie Stoffer/Snels over aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) i en was mede ondertekend door Bart Snels (GL) i. De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe door middel van aanpassing van de systematiek van de IACK, de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners verkleind kan worden, en dit onderzoek voor 2020 naar de Kamer te sturen,

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, gewijzigde motie, nr. 74     KST3530074
Gewijzigde motie Stoffer/Snels over aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (ter vervanging van 35300-65)
 

2.

Dossier