34104, nr. 258 - Motie Raemakers/Bergkamp over het project Nu Niet Zwanger - Langdurige zorg

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) i en was mede ondertekend door Vera Bergkamp (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering om:

 • • 
  te onderzoeken hoeveel vrouwen al worden geholpen door het project Nu Niet Zwanger;
 • • 
  te monitoren wat de omvang van de gehele doelgroep van Nu Niet Zwanger is en hoeveel vrouwen daarvan worden bereikt en daaropvolgend door dit project worden geholpen;
 • • 
  te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om kwetsbare vrouwen van anticonceptie te voorzien vanuit het beginsel van zelfbeschikking.
 

Contents

 1. Documenten
 2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, motie, nr. 258     KST34104258
Motie Raemakers/Bergkamp over het project Nu Niet Zwanger
 

2.

Dossier