34104, nr. 261 - Motie Van der Staaij/Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten - Langdurige zorg

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) i en was mede ondertekend door Lilianne Ploumen (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om aan de hand van enkele concrete casussen te onderzoeken in hoeverre - op een eenvoudige en doeltreffende wijze -een stapeling van zorgkosten op huishoudenniveau verder kan worden tegengegaan, en de Kamer hierover te informeren.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, motie, nr. 261     KST34104261
Motie Van der Staaij/Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten
 

2.

Dossier