34104, nr. 263 - Motie Raemakers/Van den Berg over aandacht voor goede mondzorg voor kinderen door aanvullende activiteiten en communicatie - Langdurige zorg

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Rens Raemakers (D66) i en was mede ondertekend door Joba van den Berg (CDA) i. De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering via een samenstel van aanvullende activiteiten en communicatie aandacht te genereren voor het belang van goede mondzorg voor kinderen en het feit dat tandartsbezoek (en bezoek aan de mondhygiënist) voor kinderen tot 18 jaar gratis is,

en de Kamer daarover te informeren in de toegezegde brief voor het einde van het jaar,

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, gewijzigde motie, nr. 263     KST34104263
Gewijzigde motie Raemakers/Van den Berg over aandacht voor goede mondzorg voor kinderen door aanvullende activiteiten en communicatie (ter vervanging van 34104-257)
 

2.

Dossier